{{koszyk.count}}

Janusz Jarosławski

Janusz Jarosławski (ur. 2 października 1967 w Zwierzyńcu) – miłośnik dawnej broni i barwy, współorganizator lekcji żywej historii, wystaw i pikników historycznych. Publicysta, wydawca oraz autor uznanych w międzynarodowym środowisku wydań o broni białej i dawnej barwie, jak m.in.: "Szable Wojska Polskiego 1918-1939" (2019), "Swords of the Polish Army 1918-1939" (2019), "Die Säbel Der Polnischen Armee 1918-1939" (2019), "Bagnety Wojska Polskiego 1918-1939" (2018), "Bagnety Krajów Skandynawskich" (2017), "Bayonets Swedish-Danish-Norwegian-Finnish" (2017), "Szabla Lekkiej Kawalerii wzór 1796 i jej pochodne" (2016), "The British Pattern 1796 Cavalry Sword And Other Derivatives" (2016), "Niemieckie Szable Bojowe 1742-1918" (2015), "Deutsche Mannschaftssäbel" (2015), "German Cavalry & Artillery Swords" (2015), "Niemieckie Szable i Pałasze Paradne XVIII-XX wieku" (2014), "Szable Rosyjskie - ZSRR i Perskie" (2014), "German Swords XVIII-XX century" (2014), "Russian Swords - Collections Catalogue" (2013), "Szable Rosji i ZSRR" (2012). Publikuje po polsku, angielsku i niemiecku. W sferze jego zainteresowań znajduje się historia wojen i wojskowości XVIII-XX w. Podczas debaty w Sejmie 25 stycznia 2019 roku, z rąk posła Jacka Wilka i generała Leona Komornickiego, otrzymał Order i Tytułu Ambasadora Kultury Polskiej.Media:
Wikipedia